СТУДИО ЗА СТРАНСКИ ЈАЗИЦИ
И ЕДУКАТИВЕН ЦЕНТАР

Актуелно

Со големо задоволство Ве информираме дека започнуваат јануарските УПИСИ за јазични курсеви
по ГЕРМАНСКИ и АНГЛИСКИ јазик според интензитет кој Ви е Вам потребен: