ПРЕВЕДУВАЧКИ УСЛУГИ

Јазично Студио Глоса, основано во 2012 година повеќе од една деценија активно работи во преведувачката дејност со клиенти од земјава и странство. Студио Глоса е специјализирано за судски и стручни преводи од/на речиси сите европски јазици: англиски, германски, италијански, француски, холандски, норвешки, шведски, чешки, полски, словенечки, руски, турски, српски, хрватски, бугарски, албански, грчки и други јазици.

Вработените во бирото се дипломирани и сертифицирани преведувачи и толкувачи на наведените јазици. Работиме брзо, ефикасно и навремено согласно Вашите потреби. По договор ги испраќаме преводите и до Вашето посакувано место.

Прикачете ги Вашите документи на нашата страница и побарајте понуда:

ПОБАРАЈ ПОНУДА

или контактирајте не по емаил на: [email protected] или на тел. 078 447 387

 

СУДСКИ ПРЕВОДИ

Преводите наменети за суд, орган или универзитет мора во многу случаи да бидат преведени од овластен судски преведувач. Овие преводи клиентите ги добиваат со овластена заверка снабдена со печат и потпис од судски преведувач.

Во повеќето случаи, заверени преводи се документи се:

– сертификати

– изводи од матичната книга на родени, венчани, умрени

– судски пресуди и одлуки

– дипломи

– возачки дозволи

и други исправи

Вработените во бирото се дипломирани и сертифицирани преведувачи и толкувачи на наведените јазици. Работиме брзо, ефикасно и навремено согласно Вашите потреби. По договор ги испраќаме преводите и до Вашето посакувано место.

Прикачете ги Вашите документи на нашата страница и побарајте понуда:

НАПОМЕНА: Преводите за странските амбасади и претставништва во земјава треба посебно да бидат нагласени.

 

СТРУЧНИ ПРЕВОДИ

Во доменот на нашата работа се и секаков вид на стручни преводи на текстови од/на речиси сите европски јазици: Нашето преведувачко биро врши преводи од/на речиси сите европски јазици: англиски, германски, италијански, француски, холандски, норвешки, шведски, чешки, полски, словенечки, руски, турски, српски, хрватски, бугарски, албански, грчки и други јазици.

Ги опфаќаме следниве области:

 

Медицински преводи: Професионални медицински превод на медицински извештаи, клинички испитувања, итн, како и на медицински (медицинска опрема, меѓу другото) или фармацевтски текстови од страна на специјализирани и искусни преведувачи.

Правни преводи: Правни преводи на договори, општи услови, пресуди, закони и други документи од правната област од страна на специјализирани преведувачи.

Финансиски преводи: Добар финансиски превод е многу повеќе од серија внимателно избрани зборови. Одредувањето на соодветна терминологија, исто така, значително придонесува за успешен исход. Нашите преведувачи кои се специјализирани за финансиски текстови остануваат актуелни во ова поле.

Преводи од областа на градежништво:

Преводи од областа на компјутерската технологија:

Преводи на веб-страници и други преводи.